بیوگرافی رکا
نام: بانو ركا گانسان

معروف به: باليوود كويين

قد:170 سانت

ركا در 10 اكتبر 1952 در شهر مدرس به دنيا آمد. پدرش پوشپاوالي هنرپيشه و كارگردان و مادرش جميني گانسان هنرپيشه بود.

اولين فيلم خود را در سال 1970 بازي كرد به نام ساون بادون البته قبل از آن در سال 66 در فيلمي به نام رنگولا راتنام نقش كوتاهي


بازي كرده بود.او كار خود را با بازي در فيلمهاي كم اهميتي چون زورو و حسينون كا دوتا ادامه داد.او به بازي در فيلمهاي كم اهميت

ادامه داد تا اينكه بعد از بازي در فيلم دو انجانه(1976) در كنار آميتاب باچان تغير شگرفي در او پديد آمد.اين ركاي جديد خيلي شيك و

آراسته و تصويري مانكن مانند را نشان ميداد. بعد از آن ركا و آميتاب زوج هنري بسيار مقبول و زيبايي را به تصوير كشيدند و در 8 فيلم

ديگر در كنار هم قرار گرفتند كه در اين ميان فيلم سيلسيلاي ياش چوپرا به سال 1981 بسيار مورد اقبال عمومي قرار گرفت.

ركا در سال 1981 به خاطر شاهكارش در فيلم Umrao Jaan مظفر علي جايزه ملي و به خاطر بازي در فيلمهاي خوب صورت(1980)
و خون باري مانگ(1988) جايزه نقش اول فيلم فير را دريافت كرد.