چرا ضریح امام حسین(ع) شش گوشه است؟

نمایش نسخه قابل چاپ