چند جمله به آلمانی

سلام دوستان امیدوارم این جملات کوتاه مفید باشهچند جمله به آلمانی

صبح بخیر
Guten Morgen

روز بخیر
Guten Tag

عصر بخیر
Guten Abend

شب بخیر
Gute Nacht

خدا حافظ
Auf Wiedersehen

خواهش می کنم! لطفا!
Bitte!

متشکرم !
Danke

بفرمائید! !
Bitte schön

خیلی
Sehr

خیلی خوب !
Sehr gut

سپاسگزارم، خیلی ممنون !
Vielen Dank

معذرت میخوام
Entschuldigung

معذرت میخوام
Verzeihung

البته، معلوم است
Na,Klar

بله
Ja

خیر
Nein

خوشوقتم
Angenehm

خیلی خوشوقتم
Sehr Angenehm

خداحافطی خودمونی(بای بای)
Tschüs

مسلم است، معلوم است
Das ist Doch Klar

شما حق دارید
Sie haben recht

اینجا بفرمائید بنشینید
Setzen Sie sich hierher

معذرت می خواهم
Entschuldigen Sie

فکر خوبی است
Das ist einer gute Gedanke

تو را دوست دارم.
Ich liebe dich

خانمها و آقایان
Damen und Herrn

احوال شما چطور است؟ ?
Wie geht's ihnen

خوب هستم .
Es geht mir gut

متشکرم، خیلی خوب
Danke ,sehrgut

اهمیتی ندارد. مهم نیست !
Macht nichtsموضوعات مشابه: