نگونگو دوستت ندارم
نمیتونم بدون تو آخه دووم بیارم
بیا بیا شکست قلب من
بیا بذار تموم شه انتظارم
تو رو به هر چی میپرستی
قسم میدم یه بار دیگه بیا بمون کنارم

آخه خودت میدونی توی دنیا
غیر تو کسی رو من ندارم
بگو که رفتنت یه خوابه
یه قلب بی گناهه که داره میره زیر پای تو
نرو نبودنت عذابه بگو همش یه خوابه
تو رو خدا بمون پیشم نرو


نرو نرو به پات میوفتم
هنوز یه عالم حرفا مونده که بهت نگفتم
بمون بی تو میمیرم تموم میشم اگه بهت نگفتم

بگو بگو که اشتباه بگو به غیر من به هیچ کسی نگاه نکردی
نرو تمومه کار من اگه یه روز بری و دیگه بر نگردی
موضوعات مشابه: