متن آهنگ " نپرس حالمو " از ندیم

دیگه رفتم دیگه نیستم این عشقو نمی خوام
دیگه از من نگیر سراغی رفتم که دیگه نیام


لحظه ی آخر با اشک و حسرت نیا نشین رو به روم
نگو اسممو نپرس حالمو می شکنه بغض گلوم


اگه بازم با تو بمونم قلبم زمین می خوره
دلم شکسته اما نگاهم تو رو به خدا می سپره

آخ دیگه رفتم تک و تنها دلم تو رو نمی خواد
نگاه سردت دیوونه م کرده عشقمونم رفته به باد


دیگه رفتم دیگه نیستم این عشقو نمی خوام
دیگه از من نگیر سراغی رفتم که دیگه نیام