متن ترانه اهنگ کسی مثل تو نشد از معین

از البوم پنجره
دو تا چشمام همه جا دنبال تو می گردهبا نبودنت دلم با قصه ها سر کردهشب و روز در پی تو من همه جا را گشتمیکی گفت غصه نخور اون داره بر می گرده


زندگی با عشق تو رنگ دیگه داشت برامرفتی و بدون تو تلخ شده روز و شبامدل من با هیچکسی نمی تونست خو بگیرشب و روز منتظر و چشم براه موند نگام


کسی مثله تو نشد کسی مثله تو نبودهمش از خدا می خوام که بیایی زود زودکاشکی میشد دوباره باز همو پیدا بکنیمسفره ی عشقمونو با همدیگه وا بکنیمکاش تواین شهر غریب صدای اشنا بیاددل من هواتو کرده فقطم تو رو می خوادکسی مثله تو نشد کسی مثله تو نبودفقط از خدا می خوام که بیایی زود زودموضوعات مشابه: