متن آهنگ علی عبدالمالکی به نام دیر شدگفته بودم نرو پا رو قلبم نذار

گفته بودم به این زودی ها کم نیار

اما رفتی و نموندی دلو بدجوری سوزوندی

چه ساده زدی زیرش زدی عهدتو شکوندی


دیر شد برگشتی اما دلم پیر شد

قلبم از عشقت دیگه سیر شد

دلم جای دیگه اسیر شد

دلم پیر شد

دیر شد برگشتی اما دلم پیر شد

قلبم از عشقت دیگه سیر شد

دلم جای دیگه اسیر شد

دلم پیر شد


گفته بودم نرو پا رو قلبم نذار

گفته بودم به این زودی ها کم نیار

اما رفتی و نموندی دلو بدجوری سوزوندی

چه ساده زدی زیرش زدی عهدتو شکوندی

دیر شد برگشتی اما دلم پیر شد

قلبم از عشقت دیگه سیر شد

دلم جای دیگه اسیر شد

دلم پیر شد

دیر شد

متن آهنگ علی عبدالمالکی به نام  دیر شدموضوعات مشابه: