مـتـن آهـنـگ گـریـه نـکـن از مـحـمـد عـلـیـزاده


متن آهنگ گریه نکن


گریه نکن
شایددیگه نبینمت
گریه نکن
بخاطرجدایی مون
گریه نکن
بزارکه خوب نگات کنم
گریه نکن
بخاطرتنهایی مون
گریه نکن
منم
مثل تودلگیرم
منم
بیت(بی تو)میمیرم
گریه نکن
منم
مثل توغمگبنم
یه روز
دستاتومی گیرم
گریه نکن
گریه نکن
شایددیگه….گریه نکن(تکرار)
شک نکن
بی تومیمیرم
باورم کن
عاشق ترینم
یه روز
دستاتومی گیرم
گریه نکن
هرجاباشم
کنارتم.
هرجاباشم
به یادتم
گریه نکن
غصه نخور
من همیشه
کنارتم
منم
مثل تودلگیرم ….دستاتومی گیرمگریه نکن


موضوعات مشابه: