بدون شرح


تصاویر معنی دار....


___________

بعضی وقتها حیوان ها شعورشون از صد تا انسان بیشتر میشه ، الان اگه ما بودیم میشستیم فیلم میگرفتیم


تصاویر معنی دار....

___________

عجله کن مرد ، زندگیتو نجات بده ، فرار کن من گرفتمش


تصاویر معنی دار....


___________


سوتیتون به قول معروف تو حلقم


تصاویر معنی دار....


خلاقیتش عالیهتصاویر معنی دار....

___________

گور بابای زندگی


تصاویر معنی دار....


___________


این عکسم باز بدون شرحه


تصاویر معنی دار....

___________

چه زود دیر شدتصاویر معنی دار....
___________

پس پاندا ها اینجوری به وجود میان


تصاویر معنی دار....

___________

بدبخت شدم


تصاویر معنی دار....

___________این طرحش هم فوق العادس


تصاویر معنی دار....

___________

عکس زیر یه دنیا حرف داره ، دقیقا اینجا خود ایرانه


تصاویر معنی دار....

___________

نیم کیلو باش ولی مرد باش اینه ها


تصاویر معنی دار....

___________

چرخه ی زندگی


تصاویر معنی دار....

___________

عکس دسته جمعی


تصاویر معنی دار....

___________

بدون شرح


تصاویر معنی دار....

___________

جیمی ، جوابمو بده لطفا


تصاویر معنی دار....

___________

یه روز از خواب پاشید پتو رو بزنید کنار یه همچین چیزی زیرش باشه چیکار میکنید ؟


تصاویر معنی دار....

___________

ا
مرد که گریه نمیکنهتصاویر معنی دار....