مراحل :
1. به امضاهاي مختلف نگاه کنيد و ظاهر هر کدام را به خوبي بررسي کنيد. آيا اين امضاها فقط خطوطي کج و معوج هستند يا واقعاً شيک و زيبا؟
2. يک ورق کاغذ برداريد و امضاي خودتان را روي آن تمرين کنيد. سعي کنيد چشمانتان را ببنديد و اسمتان را همانطور که دوست داريد روي آن امضا کنيد و بعد ببينيد چه شکلي است.
3. اينجا چند کار جالبي که مي توانيد با امضايتان انجام دهيد را آورده ايم:
o اولين حرف اسمتان را بزرگتر و بقيه حرف ها را کوچکتر بنويسيد. براي اسم فاميلتان هم همينطور.
o مي توانيد براي امضا فقط از حروف اول اسم و فاميلتان استفاده کنيد يا فقط حرف اول اسم کوچک و نام فاميل را کامل بنويسيد.
o اسم و فاميلتان را کج بنويسيد.
o از حرف آخر اسم فاميلتان خطي روي امضايتان بکشيد. اگر مي خواهيد اينکار را بکنيد دقت نماييد که امضايتان آنقدر کوچک نباشد که خوانده نشود. همچنين مي توانيد در آخر اسم يک منحني به سمت بالا داده و خطي به سمت طرف ديگر امضا بکشيد.
o از مدل هاي مختلف خط استفاده کنيد: باريکف پهن، عمودي، کج و …
4. تا جايي که مي توانيد با مدل ها و خط هاي مختلف امضايتان را امتحان کنيد.
5. حالا به همه امضاها نگاهي بيندازيد و هرکدام را بررسي کنيد. آيا دوستش داريد؟ آيا اين امضا مي توانيد نماد شما باشد؟ آيا به اندازه کافي زيبا و خاص هست؟
6. وقتي آن امضايي که واقعاً دوست داشتيد را پيدا کرديد، آنرا روي يک صفحه کاغذ ديگر تمرين کنيد تا خوب در آن استاد شويد.
7. مطمئن شويد که کاملاً از امضايتان رضايت داشته باشيدموضوعات مشابه: