بعدش بگین دخترها باکلاس تر از پسرها هستن
اینم مدرکش

=))

ماشین باکلاسموضوعات مشابه: