شخصیت یعنی مجموعه ای از رفتار، شیوه های تفکر و هیجانات شخص در زندگی روزمره که با ویژگی هایی چون بی​همتا بودن، ثبات و قابلیت پیش بینی مشخص می شود.
اختلالات شخصیتی به گروهی از حالات روانی گفته می شود که بیماری تلقی نمی شود، بلکه به شیوه های رفتاری خاص اطلاق می شود. به بیان دیگر یک شخص سالم فردی است که رفتارش قابل پیش بینی است، چنین فردی انعطاف پذیر و دارای قابلیت انطباق با دیگران است.● ویژگی های اختلال شخصیت
فردی که اختلال شخصیت دارد،در خانه با دیگران کنار نمی آید، ولی ممکن است با دوستانش برخورد خوبی داشته باشد، اما با دوستانش هم نمی تواند دوستی طولانی ای داشته باشد. دوستی های وی منقطع است و هر جا که وارد می شود دیگران نگرانند که تنشی به وجود آید. کسی که دچار اختلال شخصیت است، مانع انسجام افراد می شود، یعنی در آنها گسستگی ایجاد می کند. رفتار این بیماران عمدی نیست، ولی نسبت به آن آگاهی دارند. این افراد را باید از محیطی که کار غیرقانونی می کنند، دور کرد. شخصی که دچار اختلال شخصیت است، آگاهانه بر انجام آنچه در ذهن خود دارد، اصرار می کند. بنابراین، اختلال شخصیت به معنای رفتارهای ناسازگار و انعطاف ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت های مختلف است. اختلال شخصیت انواع مختلفی دارد و لازمه درمان آن وجود اعتماد متقابل میان درمانگر و بیمار است. بر این اساس دو راهکار درمانی وجود دارد که شامل، درمان روان شناختی و دارودرمانی است.موضوعات مشابه: