الیف اوزگه اوزدر بازیگر تئاتر و تلویزیون متولد آوریل ۱۹۷۸ در شهر انکارا ترکیه است.
او حرفه اش را از تئاتر دبیرستان شروع کرد.اولین بار در سریال ها Kanal D ترکیه حرفه بازیگری را تجربه کرد.
پس از سریال از بوسه تا عشق در این سریال های ایفای نقش کرده است.

  • Umutsuz Ev Kadınları- ۲۰۱۱ Emel
  • Ömre Bedel ۲۰۰۹-۲۰۱۰ Aylin


عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

عکسهای جاویدان (بازیگر سریال از بوسه تا عشق)

موضوعات مشابه: