رمان دریا

دانلود رمان دریا


دانلود رمان دریا اثر ماندانا معینی (م.مودب پور)بخشی از این رمان :


« اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو !»
جلوي در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوي در دانشگاه واستادم و به سر در قشنگش نگاه می کنم!
همیشه آرزوي یه همچین روزي رو داشتم!
حالا اون روز شده اما من می ترسم!
یه لحظه چشمامو بستم و به خودم گفتم:
-تو دریا هستی!پر اراده و شجاع!با پشتکار زیاد!آروم اما سخت کوش!وقتی هم که عصبانی
دیگه چیزي جلودارش نیست!پس برو تو!و رفتم تو!
تا از در دانشگاه وارد شدم،چند تا سال آخري جلوي در وایستاده بودن.نمی دونستم باید کجا
برم.رفتم جلوتر و از یکی از اون پسرا پرسیدم :
-ببخشید آقا،من سال اولی م،می شه بفرمایین من کجا باید برم؟
« : تا اینو گفتم،اونم معطل نکرد و گفت
-قربون من!
« ! یه دفعه همشون زدن زیر خنده !مونده بودم چی جوابشو بدم


لینک دانلود رمان دریا در پایین :
http://s1.picofile.com/file/7560266127/darya.pdf.htmlموضوعات مشابه: